Thông số kĩ thuật máy đào Kobelco

MÁY DÀO KOBELCO

THÔNG SỐ KĨ THUẬT CÁC DÒNG MÁY

Hãng;             Model Loại Công suất Trọng lượng Độ sâu đào tối đa Bán kính đào tối đa
KOBELCO 115SR DZ Máy đào tiêu chuẩn 84 hp (63 kw) 31750 lbs (14,402 kg) 18.2 ft (5 m) 27 ft (8 m)
KOBELCO 115SRDZ Máy đào tiêu chuẩn 31750 lbs (14,402 kg)
KOBELCO 135SR LC Máy đào tiêu chuẩn 94 hp (70 kw) 30870 lbs (14,003 kg) 19.8 ft (6 m) 28.4 ft (9 m)
KOBELCO 135SRLC Máy đào tiêu chuẩn 30870 lbs (14,003 kg)
KOBELCO 13SR Máy đào Mini 11.9 hp (8 kw) 3240 lbs (1,470 kg) 7 ft (2 m) 12.1 ft (4 m)
KOBELCO 140SR Máy đào tiêu chuẩn 94 hp (70 kw) 32040 lbs (14,533 kg) 19.6 ft (6 m) 47.83 ft (14 m)
KOBELCO 140SR ACERA Máy đào tiêu chuẩn 94 hp (70 kw) 32040 lbs (14,533 kg) 19.58 ft (6 m) 28.83 ft (9 m)
KOBELCO 17SR ACERA Máy đào Mini 15.2 hp (11 kw) 3637.7 lbs (1,650 kg) 7.1 ft (2 m) 12.5 ft (4 m)
KOBELCO 200SR LC Máy đào tiêu chuẩn 123 hp (92 kw) 48500 lbs (22,000 kg) 20.2 ft (6 m) 28.9 ft (9 m)
KOBELCO 200SRLC Máy đào tiêu chuẩn 46085 lbs (20,904 kg)
KOBELCO 215SR Máy đào tiêu chuẩn 153 hp (114 kw) 54700 lbs (24,812 kg) 21.6 ft (6 m)
KOBELCO 215SR ACERA Máy đào tiêu chuẩn 153 hp (114 kw) 54700 lbs (24,812 kg) 21.58 ft (6 m) 31.83 ft (9 m)
KOBELCO 235SR Máy đào tiêu chuẩn 153 hp (114 kw) 56865 lbs (25,794 kg) 21.7 ft (6 m)
KOBELCO 235SR ACERA Máy đào tiêu chuẩn 153 hp (114 kw) 58870 lbs (26,703 kg) 21.67 ft (6 m) 32.33 ft (10 m)
KOBELCO 235SR LC Máy đào tiêu chuẩn 148 hp (110 kw) 57300 lbs (25,991 kg) 22 ft (7 m) 31.7 ft (9 m)
KOBELCO 235SR LC HIGH & WIDE Máy đào tiêu chuẩn 143 hp (107 kw) 60640 lbs (27,506 kg) 20.4 ft (6 m) 31.5 ft (9 m)
KOBELCO 235SRLC Máy đào tiêu chuẩn 57300 lbs (25,991 kg)
KOBELCO 25SR-2 Máy đào Mini 5556 lbs (2,520 kg)
KOBELCO 27SR Máy đào Mini 21.6 hp (16 kw) 5555 lbs (2,520 kg)
KOBELCO 27SR ACERA Máy đào Mini 21.6 hp (16 kw) 5555.7 lbs (2,520 kg) 8.4 ft (2 m) 14.8 ft (4 m)
KOBELCO 27SR-3 Máy đào Mini 21.3 hp (16 kw) 5976 lbs (2,711 kg) 8.4 ft (2 m) 14.8 ft (4 m)
KOBELCO 30SR ACERA Máy đào Mini 28.4 hp (21 kw) 6680 lbs (3,030 kg) 9.25 ft (3 m) 16.17 ft (5 m)
KOBELCO 30SR-2 Máy đào Mini 6922 lbs (3,140 kg)
KOBELCO 30SR-3 Máy đào Mini 28.4 hp (21 kw) 7100 lbs (3,221 kg) 9.3 ft (3 m) 15.7 ft (5 m)
KOBELCO 35SR Máy đào Mini 28.4 hp (21 kw) 7960 lbs (3,611 kg)
KOBELCO 35SR ACERA Máy đào Mini 28.4 hp (21 kw) 7958.7 lbs (3,610 kg) 10.2 ft (3 m) 16.8 ft (5 m)
KOBELCO 35SR-2 Máy đào Mini 8046 lbs (3,650 kg)
KOBELCO 35SR-3 Máy đào Mini 28.4 hp (21 kw) 8380 lbs (3,801 kg) 10.2 ft (3 m) 16.8 ft (5 m)
KOBELCO 45SR-2 Máy đào Mini 10428 lbs (4,730 kg)
KOBELCO 50SR Máy đào Mini 39.3 hp (29 kw) 10275 lbs (4,661 kg)
KOBELCO 50SR ACERA Máy đào Mini 39.3 hp (29 kw) 10273.6 lbs (4,660 kg) 11.8 ft (3 m) 18.9 ft (5 m)
KOBELCO 50SR-3 Máy đào Mini 40.8 hp (30 kw) 10695 lbs (4,851 kg) 11.8 ft (3 m) 18.9 ft (5 m)
KOBELCO 70SR Máy đào tiêu chuẩn 54 hp (40 kw) 16400 lbs (7,439 kg) 14.9 ft (4 m) 21.6 ft (6 m)
KOBELCO 70SR ACERA Máy đào tiêu chuẩn 55.7 hp (41 kw) 17284.3 lbs (7,840 kg) 15.1 ft (5 m) 22 ft (7 m)
KOBELCO 80CS Máy đào tiêu chuẩn 54 hp (40 kw) 17600 lbs (7,983 kg) 14.4 ft (4 m) 23 ft (7 m)
KOBELCO 80CS ACERA Máy đào tiêu chuẩn 55.7 hp (41 kw) 18937.8 lbs (8,590 kg) 15.5 ft (5 m) 24.7 ft (7 m)
KOBELCO ED150 Máy đào tiêu chuẩn 94 hp (70 kw) 35720 lbs (16,203 kg) 19.2 ft (6 m) 28.3 ft (9 m)
KOBELCO ED150 ACERA BLADE RUNNER Máy đào tiêu chuẩn 94 hp (70 kw) 35900 lbs (16,284 kg) 19.08 ft (6 m) 28.83 ft (9 m)
KOBELCO ED160-3 BLADE RUNNER Máy đào tiêu chuẩn 92.8 hp (69 kw) 35053.5 lbs (15,900 kg) 0.1 ft (0 m)
KOBELCO ED160-5 BLADE RUNNER Máy đào tiêu chuẩn 105.3 hp (78 kw) 31526.2 lbs (14,300 kg) 19.1 ft (6 m) 29.7 ft (9 m)
KOBELCO ED190 Máy đào tiêu chuẩn 112 hp (84 kw) 43700 lbs (19,822 kg) 21.4 ft (6 m) 30.7 ft (9 m)
KOBELCO ED195 Máy đào tiêu chuẩn 121 hp (90 kw) 44800 lbs (20,321 kg)
KOBELCO ED195 ACERA BLADE RUNNER Máy đào tiêu chuẩn 121 hp (90 kw) 44800 lbs (20,321 kg) 21.42 ft (6 m) 31.17 ft (9 m)
KOBELCO SK135SR-2 Máy đào tiêu chuẩn 92.8 hp (69 kw) 30423.8 lbs (13,800 kg) 18.2 ft (5 m) 26.9 ft (8 m)
KOBELCO SK135SRLC Máy đào tiêu chuẩn 92.8 hp (69 kw) 29982.9 lbs (13,600 kg) 18.2 ft (5 m) 26.9 ft (8 m)
KOBELCO SK140SR LC-5 Máy đào tiêu chuẩn 105.3 hp (78 kw) 31526.2 lbs (14,300 kg) 19.7 ft (6 m) 28.8 ft (9 m)
KOBELCO SK140SRD-5 CAR DEMO Máy đào tiêu chuẩn 95.6 hp (71 kw) 44313 lbs (20,100 kg)
KOBELCO SK140SRLC-3 Máy đào tiêu chuẩn 92.8 hp (69 kw) 31100 lbs (14,107 kg)
KOBELCO SK160 LC Máy đào tiêu chuẩn 112 hp (84 kw) 36800 lbs (16,692 kg) 21.6 ft (6 m) 30.7 ft (9 m)
KOBELCO SK160LC Máy đào tiêu chuẩn 36800 lbs (16,692 kg)
KOBELCO SK170 LC Máy đào tiêu chuẩn 121 hp (90 kw) 37800 lbs (17,146 kg) 21.4 ft (6 m) 30.6 ft (9 m)
KOBELCO SK170LC Máy đào tiêu chuẩn 121 hp (90 kw) 37800 lbs (17,146 kg) 21.4 ft (6 m)
KOBELCO SK170LC ACERA Máy đào tiêu chuẩn 121 hp (90 kw) 37800 lbs (17,146 kg) 21.42 ft (6 m) 31.08 ft (9 m)
KOBELCO SK170LC-10 Máy đào tiêu chuẩn 127.4 hp (95 kw) 38800 lbs (17,600 kg) 21.3 ft (6 m) 31 ft (9 m)
KOBELCO SK17SR-3 Máy đào Mini 3637.7 lbs (1,650 kg)
KOBELCO SK17SR-5E Máy đào Mini 14.5 hp (10 kw) 3671 lbs (1,665 kg) 7.3 ft (2 m) 12.2 ft (4 m)
KOBELCO SK200-8 Máy đào tiêu chuẩn 152.9 hp (113 kw) 44533.4 lbs (20,200 kg) 22 ft (7 m) 32 ft (10 m)
KOBELCO SK200LC Máy đào tiêu chuẩn 147.6 hp (110 kw) 44974.3 lbs (20,400 kg) 22 ft (7 m) 32 ft (10 m)
KOBELCO SK210 LC Máy đào tiêu chuẩn 150 hp (112 kw) 47800 lbs (21,682 kg) 22 ft (7 m) 32 ft (10 m)
KOBELCO SK210 LC-10 Máy đào tiêu chuẩn 159.6 hp (119 kw) 49400 lbs (22,408 kg) 22 ft (7 m) 32.5 ft (10 m)
KOBELCO SK210 LC-9 Máy đào tiêu chuẩn 92.8 hp (69 kw)
KOBELCO SK210D-10 CAR DEMO Máy đào tiêu chuẩn 160 hp (119 kw) 66138.7 lbs (30,000 kg)
KOBELCO SK210D-9 CAR DEMO Máy đào tiêu chuẩn 157 hp (117 kw) 65918.3 lbs (29,900 kg)
KOBELCO SK210HLC-10 HYBRID Máy đào tiêu chuẩn 166 hp (124 kw) 214730.3 lbs (97,401 kg) 22 ft (7 m)
KOBELCO SK210LC ACERA Máy đào tiêu chuẩn 150 hp (112 kw) 47800 lbs (21,682 kg) 22.00 ft (7 m) 32.50 ft (10 m)
KOBELCO SK210LC-10 H&W Máy đào tiêu chuẩn 160 hp (119 kw) 56658.8 lbs (25,700 kg) 20.1 ft (6 m)
KOBELCO SK210LC-10 LONG REACH Máy đào tiêu chuẩn 157 hp (117 kw) 52249.6 lbs (23,700 kg) 39.5 ft (12 m) 51.7 ft (16 m)
KOBELCO SK210LC-8 Máy đào tiêu chuẩn 152.9 hp (113 kw) 45415.3 lbs (20,600 kg) 22 ft (7 m) 32 ft (10 m)
KOBELCO SK210LC-9 LONG REACH Máy đào tiêu chuẩn 176 hp (131 kw) 60406.7 lbs (27,400 kg) 48.4 ft (15 m) 60.6 ft (18 m)
KOBELCO SK210MARK9 Máy đào tiêu chuẩn 169 hp (126 kw) 47840 lbs (21,700 kg) 21.3 ft (6 m)
KOBELCO SK230SRLC-3 Máy đào tiêu chuẩn 157 hp (117 kw) 130734.2 lbs (59,301 kg)
KOBELCO SK230SRLC-5 Máy đào tiêu chuẩn 166 hp (124 kw) 56438.4 lbs (25,600 kg) 21.7 ft (6 m) 31.8 ft (9 m)
KOBELCO SK235SR-2 Máy đào tiêu chuẩn 152.9 hp (113 kw) 53131.5 lbs (24,100 kg) 21.9 ft (6 m) 31.8 ft (9 m)
KOBELCO SK250 LC Máy đào tiêu chuẩn 176 hp (131 kw) 55402.2 lbs (25,130 kg) 23.1 ft (7 m) 33.3 ft (10 m)
KOBELCO SK250LC Máy đào tiêu chuẩn 55400 lbs (25,129 kg)
KOBELCO SK25SR-6E Máy đào Mini 19.7 hp (14 kw) 5644 lbs (2,560 kg) 9.2 ft (3 m) 15.3 ft (5 m)
KOBELCO SK260LC Máy đào tiêu chuẩn 181 hp (135 kw) 57300 lbs (25,991 kg) 23.00 ft (7 m) 33.83 ft (10 m)
KOBELCO SK260LC-10 Máy đào tiêu chuẩn 178.4 hp (133 kw) 59300 lbs (26,898 kg) 23 ft (7 m) 33.8 ft (10 m)
KOBELCO SK260LC-10 H&W Máy đào tiêu chuẩn 178 hp (133 kw) 63052.3 lbs (28,600 kg) 21.1 ft (6 m)
KOBELCO SK260LC-10 HIGH & WIDE Máy đào tiêu chuẩn 178 hp (133 kw) 63100 lbs (28,622 kg) 21.8 ft (6 m) 33.8 ft (10 m)
KOBELCO SK260LC-10 LONG REACH Máy đào cần dài 178 hp (133 kw) 61949.9 lbs (28,100 kg) 48.4 ft (15 m) 60.6 ft (18 m)
KOBELCO SK260LC-8 Máy đào tiêu chuẩn 175.7 hp (131 kw) 55556.5 lbs (25,200 kg) 23 ft (7 m) 33.3 ft (10 m)
KOBELCO SK260LC-9 Máy đào tiêu chuẩn 183.8 hp (136 kw) 123966 lbs (56,231 kg) 21.5 ft (6 m)
KOBELCO SK260LC-9 LONG REACH Máy đào cần dài 176 hp (131 kw) 60406.7 lbs (27,400 kg) 48.4 ft (15 m) 60.6 ft (18 m)
KOBELCO SK260MARK9 Máy đào tiêu chuẩn 190 hp (142 kw) 59524 lbs (27,000 kg) 22.8 ft (7 m)
KOBELCO SK260SR LC-3 Máy đào tiêu chuẩn 157 hp (117 kw) 130734.2 lbs (59,301 kg) 20.1 ft (6 m)
KOBELCO SK260SRLC-5 Máy đào tiêu chuẩn 160 hp (119 kw) 60000 lbs (27,216 kg) 21.8 ft (6 m) 32.3 ft (10 m)
KOBELCO SK270SR LC-5 Máy đào tiêu chuẩn 166 hp (124 kw) 59965.8 lbs (27,200 kg) 21.9 ft (6 m) 32.3 ft (10 m)
KOBELCO SK27SR-5 Máy đào Mini
KOBELCO SK290 LC Máy đào tiêu chuẩn 190 hp (142 kw) 66350 lbs (30,096 kg) 23.8 ft (7 m) 34.7 ft (10 m)
KOBELCO SK290LC Máy đào tiêu chuẩn 66350 lbs (30,096 kg)
KOBELCO SK295LC Máy đào tiêu chuẩn 197 hp (147 kw) 66800 lbs (30,300 kg)
KOBELCO SK295LC ACERA Máy đào tiêu chuẩn 197 hp (147 kw) 66800 lbs (30,300 kg) 23.67 ft (7 m) 35.25 ft (11 m)
KOBELCO SK295LC-8 Máy đào tiêu chuẩn 197 hp (147 kw) 66800 lbs (30,300 kg) 23.7 ft (7 m) 34.7 ft (10 m)
KOBELCO SK295MARK9 Máy đào tiêu chuẩn 197 hp (147 kw) 68343 lbs (31,000 kg) 23.6 ft (7 m)
KOBELCO SK300LC-10 Máy đào tiêu chuẩn 252.2 hp (188 kw) 68100 lbs (30,890 kg) 23.7 ft (7 m) 35.7 ft (11 m)
KOBELCO SK300LC-10 H&W Máy đào tiêu chuẩn 252 hp (188 kw) 73634.4 lbs (33,400 kg) 22.7 ft (7 m)
KOBELCO SK300LC-10 HIGH & WIDE Máy đào tiêu chuẩn 252 hp (188 kw) 73600 lbs (33,385 kg) 22.6 ft (7 m) 35.7 ft (11 m)
KOBELCO SK30SR-5 Máy đào Mini 28.5 hp (21 kw) 6613.9 lbs (3,000 kg) 9.3 ft (3 m) 15.7 ft (5 m)
KOBELCO SK30SR-6E Máy đào Mini 23 hp (17 kw) 7320 lbs (3,320 kg) 9.3 ft (3 m) 16.6 ft (5 m)
KOBELCO SK330 LC Máy đào tiêu chuẩn 238 hp (177 kw) 80300 lbs (36,424 kg) 23.7 ft (7 m) 36.1 ft (11 m)
KOBELCO SK330LC Máy đào tiêu chuẩn 77900 lbs (35,335 kg)
KOBELCO SK350 LC Máy đào tiêu chuẩn 264 hp (197 kw) 79586.9 lbs (36,100 kg) 24.9 ft (7 m) 36.3 ft (11 m)
KOBELCO SK350 LC-10 Máy đào tiêu chuẩn 269.6 hp (201 kw) 83300 lbs (37,785 kg) 22.6 ft (7 m) 36.9 ft (11 m)
KOBELCO SK350 LC-9E Máy đào tiêu chuẩn 270 hp (201 kw) 79586.9 lbs (36,100 kg) 22.3 ft (7 m) 34.1 ft (10 m)
KOBELCO SK350DLC-10 BUILDING DEMO Máy đào tiêu chuẩn 166 hp (124 kw) 214730.3 lbs (97,401 kg)
KOBELCO SK350LC ACERA Máy đào tiêu chuẩn 264 hp (197 kw) 79600 lbs (36,106 kg) 24.83 ft (7 m) 36.92 ft (11 m)
KOBELCO SK350LC-10 H&W Máy đào tiêu chuẩn 270 hp (201 kw) 87744 lbs (39,800 kg) 23.9 ft (7 m)
KOBELCO SK350LC-9E ME Máy đào tiêu chuẩn 21.4 ft (6 m) 33.3 ft (10 m)
KOBELCO SK350MARK9 Máy đào tiêu chuẩn 286 hp (213 kw) 80909 lbs (36,700 kg) 24.8 ft (7 m)
KOBELCO SK35SR-5 Máy đào Mini 28.5 hp (21 kw) 7892.6 lbs (3,580 kg) 10.2 ft (3 m) 16.8 ft (5 m)
KOBELCO SK35SR-6E Máy đào Mini 23.1 hp (17 kw) 8555 lbs (3,881 kg) 10 ft (3 m) 17.1 ft (5 m)
KOBELCO SK40SR-5 Máy đào Mini 39.3 hp (29 kw) 9259.5 lbs (4,200 kg) 11.2 ft (3 m) 18.1 ft (5 m)
KOBELCO SK45SRX-6E Máy đào Mini 37.4 hp (28 kw) 10300 lbs (4,672 kg) 11.3 ft (3 m) 18.8 ft (5 m)
KOBELCO SK480 LC Máy đào tiêu chuẩn 315 hp (235 kw) 108045 lbs (49,009 kg) 25.6 ft (8 m) 38.9 ft (12 m)
KOBELCO SK485 MARK 9 Máy đào tiêu chuẩn 345 hp (257 kw) 111774 lbs (50,700 kg)
KOBELCO SK485LC Máy đào tiêu chuẩn 326 hp (243 kw) 110000 lbs (49,896 kg)
KOBELCO SK485LC ACERA Máy đào tiêu chuẩn 326 hp (243 kw) 110670 lbs (50,200 kg) 25.58 ft (8 m) 37.58 ft (11 m)
KOBELCO SK485MARK9 Máy đào tiêu chuẩn 345 hp (257 kw) 111774 lbs (50,700 kg) 25.6 ft (8 m)
KOBELCO SK500LC-10 Máy đào tiêu chuẩn 363.5 hp (271 kw) 114400 lbs (51,892 kg) 25.7 ft (8 m) 39.6 ft (12 m)
KOBELCO SK500LC-10 H&W Máy đào tiêu chuẩn 369 hp (275 kw) 124781.7 lbs (56,600 kg) 24.6 ft (7 m)
KOBELCO SK500LC-10 MASS EXCAVATOR Máy đào tiêu chuẩn 369 hp (275 kw) 118000 lbs (53,524 kg) 21.3 ft (6 m) 35.7 ft (11 m)
KOBELCO SK500LC-10 ME Máy đào tiêu chuẩn 369 hp (275 kw) 113979 lbs (51,701 kg) 25.7 ft (8 m)
KOBELCO SK500LC-9 Máy đào tiêu chuẩn 345 hp (257 kw) 111333.5 lbs (50,500 kg) 24.2 ft (7 m) 37.1 ft (11 m)
KOBELCO SK500LC-9 ME Máy đào tiêu chuẩn 345 hp (257 kw) 117286 lbs (53,201 kg) 21.3 ft (6 m) 34.2 ft (10 m)
KOBELCO SK55SR-5 Máy đào Mini 39.3 hp (29 kw) 11287.7 lbs (5,120 kg) 11.8 ft (3 m) 18.9 ft (5 m)
KOBELCO SK55SRX-6E Máy đào Mini 37.4 hp (28 kw) 11600 lbs (5,262 kg) 12.1 ft (4 m) 20 ft (6 m)
KOBELCO SK70SR-2 Máy đào Mini 55 hp (41 kw) 16468.6 lbs (7,470 kg) 13.6 ft (4 m) 20.7 ft (6 m)
KOBELCO SK75SR-3E Máy đào tiêu chuẩn 56.3 hp (42 kw) 17107.9 lbs (7,760 kg) 13.8 ft (4 m) 20.1 ft (6 m)
KOBELCO SK80MSR-2 Máy đào tiêu chuẩn 55 hp (41 kw) 18408.6 lbs (8,350 kg) 14.6 ft (4 m) 23.4 ft (7 m)
KOBELCO SK850LC Máy đào tiêu chuẩn 496.2 hp (370 kw) 173768.4 lbs (78,821 kg) 27 ft (8 m) 43 ft (13 m)
KOBELCO SK850LC SUPER ACERA Máy đào tiêu chuẩn 496 hp (370 kw) 177330 lbs (80,436 kg) 31.8 ft (9 m)
KOBELCO SK850LC-9 Máy đào tiêu chuẩn 510 hp (380 kw) 182101.9 lbs (82,601 kg) 27.3 ft (8 m) 43.3 ft (13 m)
KOBELCO SK85CS-3E Máy đào tiêu chuẩn 55 hp (41 kw) 41226.5 lbs (18,700 kg) 13.9 ft (4 m) 23.2 ft (7 m)

 

 

Tin liên quan