Máy xúc lật

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
Xúc lật XCMG ZL50G, Năm 2008, 7800 giờ
Giá :Liên hệ
ZL50G /
Xúc lật kawasaki 80ZIV- S/N 7427
Giá :Liên hệ
80Z IV /

.

Xúc lật Kawasaki 70ZV - S/N 0225
Giá :Liên hệ
70ZV /
Xúc lật Kawasaki 85ZA
Giá :Liên hệ
85ZA /

.

Xúc lật Kawasaki, model: 80Z IV-2
Giá :Liên hệ
80Z IV-2 /
Xúc lật Kawasaki 65ZV, năm sx: 2006
Giá :Vui lòng liên hệ
Kawasaki 65ZV /
Máy xúc lật Kawasaki 80Z-IV
Giá :Vui lòng liên hệ
Kawasaki 80Z-IV /

Máy_Xúc_Lật_Bánh _lốp KAWASAKI_80ZV...

Máy xúc lật Kawasaki KLD85Z - II, S/N: 3044, gầu 3,7 m3
Giá :Vui lòng liên hệ
Kawasaki KLD85Z-II /85Z-3044 ...
Máy xúc lật Kawasaki 70Z V-2
Giá :Vui lòng liên hệ
70ZV - 2 /

...

Xúc lật Kawasaki KLD60Z IV-2, năm sx: 2006
Giá :Vui lòng liên hệ
KLD60Z IV - 2 /

Máy xúc lật, là máy xây dựng thuộc loại thiết bị cơ giới, có công dụng chính để bốc xúc đất, đá...