Khoan cột buồm

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
Máy khoan Casagrande B200E
Giá :Liên hệ
B200E /

Giàn khoan                            B200 XP-2  
Độ sâu tối đa                         68...