Cẩu bánh xích

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
CẨU HITACHI KH100D 30 TẤN RẤT MỚI
Giá :1.400.000.000 VND
CẨU HITACHI KH 100D 30 TẤN /

CẨU HITACHI KH100D 30 TẤN - Một trong những sản phẩm ửa chuộng nhất...