Cẩu bánh lốp

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
Samsung - Tadano, SC25H Samsung - Tadano SC25H /

.