Cần dàn - cần cơ khí

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
Cần cẩu bánh xích Hitachi KH180-3
Giá :Vui lòng liên hệ
KH180-3 /

...

Cẩu 50 tấn, Máy đã qua sử dụng tại Việt Nam