Búa rung thủy lực

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
Búa phá đá, Búa Thủy lực Hàn Quốc
Giá :Liên hệ
H V, H /VO/VI

.

Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, được phân phối bởi công ty TNHH Bình Lợi tại Việt Nam