Thông số kĩ thuật máy đào Doosan

Máy đào Doosan là dòng máy đào được ưu thích nhất tại Việt Nam hiện nay. So với các dòng máy lâu đời khách như: Komatsu, Kobelco, Hitachi,... thì máy đào Doosan mới chỉ có tuổi đời hơn 20 năm trên thị trường. 

Dưới đây là thông tin về các dòng máy Doosan đã được sản xuất và được sử dụng:

 

Hãng Model Loại Công suất Trọng lượng Độ sâu đào tối đa Bán kính đào tối đa
DOOSAN DX140LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 95 hp (71 kw) 30864 lbs (14,000 kg) 17.3 ft (5 m) 25.3 ft (8 m)
DOOSAN DX140LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 109 hp (81 kw) 31746 lbs (14,400 kg)
DOOSAN DX140LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 113 hp (84 kw) 32783 lbs (14,870 kg) 20.2 ft (6 m) 27.9 ft (8 m)
DOOSAN DX140LCR Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 110 hp (82 kw) 32408 lbs (14,700 kg) 19.7 ft (6 m) 28.0 ft (9 m)
DOOSAN DX140LCR-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 109 hp (81 kw) 33510 lbs (15,200 kg)
DOOSAN DX140LCR-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 113 hp (84 kw) 34987 lbs (15,870 kg) 19.7 ft (6 m) 27.9 ft (8 m)
DOOSAN DX140W Máy đào bánh lốp 132 hp (98 kw) 30314 lbs (13,750 kg) 15.0 ft (5 m) 24.7 ft (7 m)
DOOSAN DX140W-3 Máy đào bánh lốp 137 hp (102 kw) 34612 lbs (15,700 kg) 14.8 ft (4 m) 24.9 ft (7 m)
DOOSAN DX140W-5 Máy đào bánh lốp 124.3 hp (92 kw) 34203 lbs (15,514 kg) 14.7 ft (4 m) 24.2 ft (7 m)
DOOSAN DX180LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 118 hp (88 kw) 38933 lbs (17,660 kg) 18.8 ft (5 m) 28.2 ft (9 m)
DOOSAN DX180LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 125 hp (93 kw) 41248 lbs (18,710 kg)
DOOSAN DX180LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 129 hp (96 kw) 43223.9 lbs (19,606 kg) 20.1 ft (6 m) 29.6 ft (9 m)
DOOSAN DX190W Máy đào bánh lốp 156 hp (116 kw) 39242 lbs (17,800 kg) 19.6 ft (6 m) 30.2 ft (9 m)
DOOSAN DX190W-3 Máy đào bánh lốp 176 hp (131 kw) 41446 lbs (18,800 kg) 18.8 ft (5 m) 30.3 ft (9 m)
DOOSAN DX190W-5 Máy đào bánh lốp 167.6 hp (125 kw) 43431 lbs (19,700 kg) 18.8 ft (5 m) 29.7 ft (9 m)
DOOSAN DX210W Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 162 hp (121 kw) 45856 lbs (20,800 kg) 19.8 ft (6 m) 31.9 ft (9 m)
DOOSAN DX210W-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 186.4 hp (139 kw) 47179 lbs (21,400 kg) 19.3 ft (6 m) 31.8 ft (9 m)
DOOSAN DX225LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 148 hp (110 kw) 47399.4 lbs (21,500 kg) 20.1 ft (6 m) 30.6 ft (9 m)
DOOSAN DX225LC SLR Máy đào bánh xích cần dài 157 hp (117 kw) 51147 lbs (23,200 kg) 38.3 ft (12 m) 50.0 ft (15 m)
DOOSAN DX225LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 167 hp (125 kw) 48281.3 lbs (21,900 kg)
DOOSAN DX225LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 162 hp (121 kw) 52086 lbs (23,626 kg) 21.6 ft (6 m) 31.8 ft (9 m)
DOOSAN DX225LC-5 SLR Máy đào bánh xích cần dài 162.1 hp (121 kw) 55731 lbs (25,279 kg) 38.2 ft (12 m) 50 ft (15 m)
DOOSAN DX225LL Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 157 hp (117 kw) 65036 lbs (29,500 kg)
DOOSAN DX235LCR Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 173 hp (129 kw) 53572 lbs (24,300 kg) 21.8 ft (6 m) 31.6 ft (9 m)
DOOSAN DX235LCR-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 181 hp (135 kw) 56019 lbs (25,410 kg) 21.9 ft (6 m) 31.6 ft (9 m)
DOOSAN DX255LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 166 hp (124 kw) 54233 lbs (24,600 kg) 20.8 ft (6 m) 31.3 ft (9 m)
DOOSAN DX255LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 185 hp (138 kw) 56659 lbs (25,700 kg) 22.3 ft (7 m) 33.4 ft (10 m)
DOOSAN DX255LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 181 hp (135 kw) 57752 lbs (26,196 kg) 24 ft (7 m) 34.3 ft (10 m)
DOOSAN DX27Z Máy đào bánh xích mini 21.2 hp (16 kw) 6150 lbs (2,790 kg) 8.2 ft (2 m)
DOOSAN DX300LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 197 hp (147 kw) 64594 lbs (29,300 kg) 22.2 ft (7 m) 32.7 ft (10 m)
DOOSAN DX300LC SLR Máy đào bánh xích cần dài 197 hp (147 kw) 66138.7 lbs (30,000 kg) 45.5 ft (14 m) 57.2 ft (17 m)
DOOSAN DX300LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 213 hp (159 kw) 67770 lbs (30,740 kg) 24 ft (7 m) 34.6 ft (10 m)
DOOSAN DX300LC-3 SLR Máy đào bánh xích cần dài 213 hp (159 kw) 68167 lbs (30,920 kg) 45.3 ft (14 m) 57 ft (17 m)
DOOSAN DX300LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 266 hp (198 kw) 68764.4 lbs (31,191 kg) 24 ft (7 m) 34.5 ft (10 m)
DOOSAN DX300LC-5 SLR Máy đào bánh xích cần dài 267 hp (199 kw) 72462 lbs (32,869 kg) 45.2 ft (14 m) 57 ft (17 m)
DOOSAN DX30Z Máy đào bánh xích mini      24.3 hp (18 kw) 7010.8 lbs (3,180 kg) 9.4 ft (3 m)
DOOSAN DX340LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 247 hp (184 kw) 75178 lbs (34,101 kg) 22.8 ft (7 m) 34.1 ft (10 m)
DOOSAN DX350LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 271 hp (202 kw) 77602.8 lbs (35,200 kg) 22.8 ft (7 m) 34.1 ft (10 m)
DOOSAN DX350LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 281 hp (210 kw) 77603 lbs (35,201 kg) 24.8 ft (7 m) 36 ft (11 m)
DOOSAN DX350LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 313 hp (233 kw) 80654 lbs (36,584 kg) 24.8 ft (7 m) 36 ft (11 m)
DOOSAN DX35Z Máy đào bánh xích mini 26.1 hp (19 kw) 8069 lbs (3,660 kg) 10 ft (3 m)
DOOSAN DX420LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 293 hp (218 kw) 90170 lbs (40,901 kg) 23.3 ft (7 m) 35 ft (11 m)
DOOSAN DX420LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 362 hp (270 kw) 94503 lbs (42,866 kg) 25.4 ft (8 m) 37 ft (11 m)
DOOSAN DX420LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 338 hp (252 kw) 94779 lbs (42,992 kg) 25.4 ft (8 m) 37 ft (11 m)
DOOSAN DX480LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 328 hp (245 kw) 104700 lbs (47,492 kg) 24.2 ft (7 m) 37.6 ft (11 m)
DOOSAN DX480LCSLR Máy đào bánh xích cần dài 333 hp (248 kw) 111995 lbs (50,801 kg) 49.7 ft (15 m) 63.8 ft (19 m)
DOOSAN DX490LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 389 hp (290 kw) 112502 lbs (51,031 kg) 25.6 ft (8 m) 38.9 ft (12 m)
DOOSAN DX490LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 373 hp (278 kw) 112206 lbs (50,896 kg) 24 ft (7 m) 38.9 ft (12 m)
DOOSAN DX520LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 328 hp (245 kw) 111774.4 lbs (50,700 kg) 38.8 ft (12 m) 52.1 ft (16 m)
DOOSAN DX530LC-3 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 389 hp (290 kw) 119212 lbs (54,074 kg) 24 ft (7 m) 37.6 ft (11 m)
DOOSAN DX530LC-3 SLR Máy đào bánh xích cần dài 389 hp (290 kw) 118454 lbs (53,730 kg) 49.6 ft (15 m) 63.8 ft (19 m)
DOOSAN DX530LC-5 Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 373 hp (278 kw) 116576 lbs (52,879 kg) 24.1 ft (7 m) 37.6 ft (11 m)
DOOSAN DX530LC-5 SLR Máy đào bánh xích cần dài 373 hp (278 kw) 117112 lbs (53,122 kg) 49.6 ft (15 m) 63.8 ft (19 m)
DOOSAN DX55 Máy đào bánh xích mini 56.4 hp (42 kw) 12345.9 lbs (5,600 kg) 12.5 ft (4 m)
DOOSAN DX55W Máy đào bánh xích mini 54.7 hp (40 kw) 12236 lbs (5,550 kg) 11.5 ft (3 m) 20.0 ft (6 m)
DOOSAN DX55W-3 Máy đào bánh xích mini 55 hp (41 kw) 12236 lbs (5,550 kg) 11.5 ft (3 m) 20 ft (6 m)
DOOSAN DX60R Máy đào bánh xích mini 51 hp (38 kw) 13283 lbs (6,025 kg) 12.3 ft (4 m) 20.0 ft (6 m)
DOOSAN DX63-3 Máy đào bánh xích mini 58.6 hp (43 kw) 13779 lbs (6,250 kg) 13.6 ft (4 m) 20.5 ft (6 m)
DOOSAN DX700LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 469 hp (350 kw) 158953 lbs (72,101 kg) 25.3 ft (8 m) 41.8 ft (13 m)
DOOSAN DX80R Máy đào bánh xích mini 55 hp (41 kw) 18475 lbs (8,380 kg) 13.6 ft (4 m) 21.8 ft (6 m)
DOOSAN DX85R-3 Máy đào bánh xích mini 58.6 hp (43 kw) 18960 lbs (8,600 kg) 15.6 ft (5 m) 23.2 ft (7 m)
DOOSAN S030P Máy đào bánh xích mini 24.1 hp (18 kw) 6260 lbs (2,840 kg) 8.5 ft (2 m) 14.3 ft (4 m)
DOOSAN S035 Máy đào bánh xích mini 24.1 hp (18 kw) 7240 lbs (3,284 kg) 10.3 ft (3 m) 16.3 ft (5 m)
DOOSAN SOLAR 140LC-V Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 95 hp (71 kw) 30644.3 lbs (13,900 kg) 15.4 ft (5 m) 22.5 ft (7 m)
DOOSAN SOLAR 140W-V Máy đào bánh lốp 128 hp (95 kw) 28440 lbs (12,900 kg)
DOOSAN SOLAR 160W-V Máy đào bánh lốp 128 hp (95 kw) 31967.1 lbs (14,500 kg)
DOOSAN SOLAR 175LC-V Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 118 hp (88 kw) 38360.5 lbs (17,400 kg) 20.5 ft (6 m) 29.2 ft (9 m)
DOOSAN SOLAR 180W-V Máy đào bánh lốp 150 hp (112 kw) 39021 lbs (17,700 kg)
DOOSAN SOLAR 210W-V Máy đào bánh lốp 156 hp (116 kw) 43651 lbs (19,800 kg)
DOOSAN SOLAR 225LC Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 148 hp (110 kw) 52000 lbs (23,587 kg) 38.3 ft (12 m) 50.2 ft (15 m)
DOOSAN SOLAR 225LC-V Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 148 hp (110 kw) 47400 lbs (21,501 kg) 21.8 ft (6 m) 32 ft (10 m)
DOOSAN SOLAR 255LC-V Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 162 hp (121 kw) 54200 lbs (24,585 kg) 22.3 ft (7 m) 33.1 ft (10 m)
DOOSAN SOLAR 300LC Máy đào bánh xích cần dài 197 hp (147 kw) 67540 lbs (30,636 kg) 45.5 ft (14 m) 56.9 ft (17 m)
DOOSAN SOLAR 500LC-V Máy đào bánh xích tiêu chuẩn 311.2 hp (232 kw) 110010.7 lbs (49,900 kg) 20.7 ft (6 m) 32.8 ft (10 m)
DOOSAN SOLAR 55-VP Máy đào bánh xích mini 51.1 hp (38 kw) 12125.5 lbs (5,500 kg) 12.5 ft (4 m)
DOOSAN SOLAR 55WV Máy đào bánh xích mini 54.1 hp (40 kw) 12235.7 lbs (5,550 kg)
DOOSAN SOLAR 75V Máy đào bánh xích mini 54.6 hp (40 kw) 17643 lbs (8,003 kg) 13.2 ft (4 m) 21.4 ft (6 m)

Bình Lợi chuyên cung cung cấp máy Doosan đã qua sử dụng nhập chính gốc từ Hàn Quốc, máy móc nguyên bản, số giờ sử dụng ít. Cam kết chất lượng, xuất sứ sản phẩm. 

Liên hệ hotline để được tư vấn: 0898070098 / 0961565682

Hình ảnh minh họa một số dòng máy

 

Tin liên quan